หน้าแรก » เนื้อวัวสด

โรงงานผลิตเนื้อวัว ตลาดไท มีนาฟู้ดส์

เนื้อวัวสด

โรงงานผลิตเนื้อวัว มีนาฟู้ดส์

ขายส่งเนื้อวัวเนื้อวัวสดตลาดไทราคาส่ง เนื้อวัวสดจากวัวสายพันธุ์อเมริกันบราห์มัน

 

 • Rump

Rump


 • เนื้อข้างตับ

เนื้อข้างตับ


 • เนื้อมะพร้าว

เนื้อมะพร้าว


 • เนื้อส่วนลิ้น

เนื้อส่วนลิ้น


 • เนื้อส่วนสะโพก

เนื้อส่วนสะโพก


 • เนื้อสามชั้น

เนื้อสามชั้น
 


 • เสือร้องไห้แผ่น

เสือร้องไห้แผ่น


 • เนื้อส่วนทีโบน

เนื้อทีโบน
 


 • น่องลาย
   

เนื้อส่วนน่องลาย


 • ริบอาย

ริบอาย


 • สะโพกล่าง

สะโพกล่าง


 • สันใน

สันใน

 


 • สันคอ

สันคอ


 • สันนอก

สันนอก


 • หางลอกสด

หางลอกสด


 • ใบพาย
   

ใบพาย

 


 • เนื้อสดขาดเศษเนื้อ

 

เนื้อสดขาดเศษเนื้อ


 • เศษเนื้อ
   

เศษเนื้อ